De risico’s van de populaire Fatbike: Zo kun je het minder leuk maken!

WhatsApp Image 2024 05 23 at 141055jpg

Opkomende jongeren die voorbij razen op fatbikes worden steeds gebruikelijker. Deze fietsen met dikke banden, die elektrisch worden aangedreven, genieten van enorme populariteit maar brengen ook risico’s met zich mee. Wat te doen als ouder wanneer je kind interesse toont in zo’n fatbike?

Enkele jaren geleden waren fatbikes nog vrij onbekend, maar vandaag de dag zijn ze alomtegenwoordig. Deze type fietsen hebben een opvallende groei doorgemaakt binnen de fietsindustrie.

Wat ooit begon als een fiets voor avontuurlijke fietsers, is inmiddels een hip mode-item geworden. Zelfs in stedelijke gebieden kom je ze regelmatig tegen, waar ze soms voor overlast zorgen met hun hoge snelheid en brede banden.

Het aantal verkeersdoden onder fietsers is vorig jaar opmerkelijk gestegen, mede door de groei van het aantal e-bikes.

Van oorsprong zijn deze snelle fietsen niet ontworpen voor gebruik in steden; ze komen uit Alaska en de poolgebieden, waar stevige fietsen nodig waren vanwege de ijzige ondergronden. Maar ook in woestijngebieden kwamen ze goed van pas.

In de periode rond 2000 begonnen e-bikes aan populariteit te winnen en fietsproducenten introduceerden stevigere frames en bredere banden voor ruig terrein. De toevoeging van elektrische ondersteuning maakte deze fietsen nog veelzijdiger.

Tegenwoordig gebruiken niet alleen avonturiers, maar ook jongeren in stedelijke gebieden fatbikes.

Vanwege hun robuuste uitstraling zijn ze geliefd bij jongeren, maar deze populariteit brengt ook nadelen en problemen met verkeersveiligheid met zich mee.

De opkomst van de fatbike wordt door verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen dan ook als “geen goede ontwikkeling” beschouwd, zoals hij aan Metro meldt.

Volgens Tertoolen zijn veel mensen overgestapt van de bromfiets naar de fatbike, wat vaak gevaarlijk gedrag veroorzaakt.

Alle elektrische fietsen vormen een risico, maar vooral fatbikes. Jongeren hoeven bijna niet te trappen en kunnen zelfs volledig met een gashendel rijden.

Tertoolen maakt zich zorgen over het gedrag en de gevolgen ervan. Hij ontvangt veel meldingen van mensen die moeite hebben om fatbikes te ontwijken vanwege het roekeloze rijgedrag dat hij observeert.

Vaak hangen groepen jongeren rond op pleinen met hun fatbikes, wat voor overlast zorgt. De populariteit onder jongeren wordt toegeschreven aan de stoere uitstraling van de fietsen.

Dat de helmplicht voor snorfietsen een rol speelt, zorgt ervoor dat er meer mensen overstappen op fatbikes. Eén van de genomen maatregelen is het verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes.

Eind maart presenteerde Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een plan om opgevoerde elektrische fietsen, waaronder fatbikes, aan te pakken. Onderdeel van dit plan is het verbod op opvoersetjes.

Volgens Tertoolen zijn de huidige maatregelen niet afdoende om de overlast en verkeersveiligheid te verbeteren. Hij is van mening dat er strengere maatregelen nodig zijn, zoals een helmplicht.

“Met een helmplicht wordt de fatbike minder aantrekkelijk,” vermoedt hij. “Vooral jongeren willen niet gezien worden met een helm.”

Tertoolen stelt voor om fatbikes als snorfietsen te categoriseren, wat automatisch een helmplicht met zich mee zou brengen, net als bij andere gemotoriseerde voertuigen.


Volgens hem zijn andere maatregelen zoals een leeftijdsgrens minder gewenst vanwege de moeilijkheid in inschatting en de kosten van handhaving door politie-inzet. De nadruk legt hij op de verantwoordelijkheid die vooral bij de ouders zou moeten liggen.


Volgens hem kan de overheid regels opstellen om de aantrekkelijkheid te verminderen, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, aangezien fietsenmakers en producenten vooral uit zijn op winst en minder verantwoordelijkheid nemen.


Daarom is het eerste aanspreekpunt voor de opvoeding en verantwoordelijkheid bij ouders. Als een kind een fatbike wil, wijst hij op de uitdagingen waar veel ouders mee te maken hebben en benadrukt hij de invloed van groepsdruk.


Tertoolen onderstreept het belang van fysieke activiteit voor jongeren en benoemt de mogelijke risico’s voor veiligheid in het verkeer.


“Het zou ideaal zijn als schoolkinderen weer zouden fietsen met gewone fietsen. Ik zou aanbevelen dat ouders hun kinderen een normale fiets geven.”

Volgens Tertoolen is het huidige gebruik van fatbikes nadelig voor zowel de gezondheid als het milieu, omdat er minder getrapt hoeft te worden en e-bikes veelal aan de lader hangen gedurende de dag.

1. Om de overlast te verminderen, zijn er maatregelen die genomen kunnen worden.
2. Zodra deze maatregelen worden toegepast, kan het gebruik van fatbikes beëindigd worden.
3. De invoering van deze regels moet zo snel mogelijk plaatsvinden.
4. Ik ben het volledig eens met deze standpunten.
5. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden.

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven