Omgaan met een narcist: Hoe je narcistisch gedrag kunt herkennen!

nar 1jpg

Er wordt vaak lichtzinnig omgegaan met het begrip ‘narcisme’, maar de realiteit ervan is complex. Indien je te maken hebt met een vriend of partner die narcistische eigenschappen vertoont, kan dat een grote uitdaging zijn.

Narcisten manifesteren zich op diverse manieren; sommigen zijn zeer openlijk in hun gedrag, terwijl anderen subtieler te werk gaan. Vooral de narcisten die subtiel te werk gaan, kunnen schadelijk zijn voor je zelfrespect.

Een narcist is te herkennen aan hun buitensporige zelfverzekerdheid. Conflicten worden door hen opgezocht en ze streven altijd naar gelijk hebben.

Ze zijn koppig en tonen weinig luisterbereidheid naar anderen, omdat ze zichzelf beschouwen als het middelpunt van het universum. Een narcist provoceert vaak onenigheid.

Dit gedrag verraadt conclusief dat er sprake is van narcisme, zelfs als jijzelf discussie wilt vermijden. Een narcist voelt zich verheven boven anderen, inclusief jou.

Tijdens een confrontatie wordt dit geïllustreerd door de kwetsende opmerkingen die ze maken, zoals: “Zonder mij beteken je niets!” Zulke uitspraken tonen aan dat de narcist voornamelijk bewondering heeft voor zichzelf.

Tijdens een conflict tonen narcisten vaak specifieke gedragingen, zoals het volgende: Schuld afschuiven: Dit houdt in dat narcisten zelden verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en anderen de schuld geven.

Ontkenning van fouten: Het is gebruikelijk voor narcisten om moeilijk hun fouten toe te geven. Ze kunnen hun eigen gedrag minimaliseren of zelfs ontkennen.

Manipulatie: Narcisten zijn vaak bedreven in het manipuleren van anderen. Ze trachten je gevoelens en gedachten te beïnvloeden, waardoor je onzeker kunt worden.

Slachtofferrol: Soms kunnen narcisten zich voordoen als het slachtoffer om medelijden op te wekken, zelfs als dat niet terecht is. Hierdoor kun je je schuldig voelen over zaken die eigenlijk niet jouw verantwoordelijkheid zijn.

Arrogantie: Narcisten hebben vaak een overdreven gevoel van eigenwaarde en superioriteit, en kijken neer op anderen.


Focus op inadequaatheid: Om eigen onzekerheden te verbergen, zou een narcist kunnen suggereren dat je niet aan hun standaarden voldoet.


Opmerkzaam zijn op zulke tekens is van belang om jezelf te verdedigen tegen de schadelijke handelingen van een narcist.


1. Deze indicaties kunnen erop wijzen dat je te maken hebt met een narcist.
2. De realiteit is vaak complexer dan gedacht.
3. Velen zullen helaas deze situatie herkennen…
4. Deze gedragspatronen zijn typerend voor narcisten.
5. Aan deze gedragingen kun je een narcist herkennen!

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven