Deskundigen slaan alarm: Minder kinderen leren zwemmen door hoge kosten!

zwemles 1jpg

Experts waarschuwen dat door de oplopende kosten van zwemlessen, steeds meer Nederlandse kinderen geen zwemdiploma meer halen.


Vanwege de gestegen tarieven moeten veel kinderen vroegtijdig stoppen met zwemlessen, omdat hun ouders deze niet meer kunnen of willen betalen.


Onderzoek van Nieuwsuur toont aan dat de prijzen van zwemlessen de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen.


Sinds 2018 betalen ouders gemiddeld bijna 30 procent meer voor zwemlessen, met in sommige gemeenten zelfs een stijging van 70 procent.


Ter vergelijking: de gemiddelde prijsstijging van producten en diensten in Nederland is 21 procent.


De kosten van een zwemles zijn nu gemiddeld 12 euro, vergeleken met 9 euro in het verleden. Voor alleen een A-diploma zijn ongeveer zestig lessen nodig, wat ouders meer dan 700 euro kost.


“Ouders zien het belang van zwemlessen, maar besluiten toch om te stoppen,” merkt Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut op in een gesprek met de NOS.


Dit is verontrustend. “Je wilt dat zwemveiligheid voor iedereen toegankelijk is en dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om een A-, B- en C-diploma te halen.”


Het aantal kinderen zonder zwemdiploma is volgens cijfers van het CBS gestegen van 6% in 2018 naar 13%.


Zwembaden rapporteren dat de stijgende kosten voornamelijk te wijten zijn aan hogere energietarieven, vanwege de hoge kosten om een zwembad warm en schoon te houden.


Om zwembaden te ondersteunen, heeft de overheid in 2022 een noodfonds van 207 miljoen euro toegekend, maar beheerders merken op dat dit niet alle problemen oplost. Naast de gestegen energiekosten zijn ook de personeelskosten toegenomen en is er een tekort aan badmeesters.

Ouders kunnen in sommige gemeenten ondersteuning krijgen bij de kosten van zwemlessen voor hun kinderen via (sport)fondsen.

Helaas hebben niet alle gemeenten in Nederland dergelijke fondsen en maken niet alle ouders die financiële hulp kunnen gebruiken hiervan gebruik. Het Mulier Instituut benadrukt dit punt:

“Het zou beter zijn als armoederegelingen in gemeenten ruimer toegankelijk waren om de ongelijkheid te verminderen. Niemand zou vanwege zijn woonsituatie mogen worden uitgesloten van deze regelingen.”

1. De kosten voor een zwemles zijn tegenwoordig aanzienlijk!
2. Deze prijsstijging maakt zwemlessen voor velen onbereikbaar.
3. Dit bedrag is wat gemiddeld nodig is voor het behalen van een A-diploma…
4. Zwemveiligheid is cruciaal, maar de kosten zijn voor veel mensen te hoog.
5. De sterke stijging in prijzen is zorgwekkend.

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven